Vítáme vás na našich stránkách

  

 

 

 

Karneval

Zveme všechny děti na karneval, který se bude konat 21.2.2018 v dopoledních hodinách ve školce.

Připravte, prosím, dětem jednoduché masky a zaplaťte 35 kč za divadlo, které bude součástí karnevalu. 

Plavání

Kdo má zájem, může přihlásit své dítě na lekce plavání - duben 2018

Cena 700 Kč - 10 lekcí, včetně autobusu.

Máme pouze 12 míst, přednost mají děti, které budou mít plavání uhrazeno.

Nový způsob omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ

V šatnách jsou pro vás nachystané omluvné sešity s prupiskou. Do těchto sešitů budete zapisovat plánovanou nepřítomnost dětí (datum,jméno a příjmení dítěte,důvod nepřítomnosti,podpis)

Děti se omlouvají den předem do 15.00 hodin. Pouze ve vyjímečných případech kdy dítě onemocní během víkendu, tak v pondělí do 7.30 hodin.

Pokud dítě onemocní během týdne, omlouváte sms zprávou do 7.30 hodin.

1.třída             602 516 703

 2.+3. třída       602 516 692

Nejlépe SMS -nutno uvést jméno a příjmení dítěte(SMS si uložte,po návratu do školky si ověřte,zda je vaše dítě opravdu omluvené)

UPOZORNĚNÍ

P.učitelky neomlouvají obědy!! Nepřítomnost musíte současně nahlásit i p.vedoucí školní jídelny   596 881 458 (školní jídelna)-jedině hovor, sms je nesrozumitelná, protože to je pevná linka smile

Neodhlášenou stravu budete muset zaplatit.

Omlouváte dítě také den předem do 15.00 hodin,v pondělí a při nemoci do 7.30 hodin.