Vítáme vás na našich stránkách

MŠ Okružní 1a/1070

Havířov-Šumbark

je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE K  NÁHRADNÍMU PROVOZU PO DOBU REKONSTRUKCE 29.-30.9.2020

Provoz od 6:00 do 16:00 hod.

V úterý a ve středu tj. 29.-30.9.2020 dochází ke změně provozu:

Scházení dětí od 6:00 hodin v naší MŠ, vchod Zvídálci - učitelka přebírá dítě u vchodových dveří.

Je nutno přivést dítě nejpozději do 7:30 hodin, pak odjíždíme autobusem od školky.

Výuka dětí, které budou chodit denně po obědě domů, bude probíhat v prostorách MŠ. Po obědě si dítě vyzvednete od 12:30 do 12:45 hodin - prozatím děti v MŠ nespí!

Děti, které budou mít celodenní docházku, budou rozděleny stabilně do MŠ Mládí a MŠ U Školy, kde bude probíhat výuka. Do náhradních MŠ převeze děti a jejich učitelky přistavený autobus.

Ranní odjezd do náhradních MŠ bude v 7:30 hod od naší školky.

Příjezd dětí zpátky do MŠ bude po 15:00 hod, odkud si děti můžete vyzvednout až do 16:00 hod.

Výuka bude probíhat v prostorách naší MŠ – pro děti, které budou chodit stabilně po obědě.

MŠ U Školy v Dolní Suché, MŠ Mládí – pro děti s celodenní docházkou.

Úhrada stravného a školného bude probíhat denně  od 8:00 do 9:00 hodin v MŠ Okružní (vedoucí školní jídelny). Stravné musí být uhrazeno v daném termínu! Platby za stravné se odvádějí náhradním MŠ.

Po dobu docházky do náhradní MŠ je nutno omlouvat dítě den předem do 9:30 hodin

(z důvodu objednávání obědů na další

den).

Pokud dítě nastoupí po nepřítomnosti v MŠ, musíte si nahlásit stravu den předem do 9:30 hodin, na těchto telefonních číslech: MŠ Okružní: 602516692

                                           MŠ Mládí: 602516703

                     MŠ U školy dolní Suchá: 601506128

Stravné – cca 750 Kč (bude upřesněno), školné – 350 Kč. Předškoláci jsou osvobozeni od platby školného. Ti, kteří uplatňují hmotnou nouzi, musí doložit doklad do 4.9.2020.

Dětem dejte:

do batohu láhev na pití, přezůvky, pyžamo, náhradní oblečení, spodní prádlo a věci na zahradu. – Věci na převlečení zůstanou v náhradních MŠ.

Při nástupu do MŠ přineste balení papírových kapesníků.

Vždy v pátek si děti vezmou své věci na vyprání.

 

Máme volná místa, lze zapsat děti do naplnění kapacity.

OBĚDY ZDARMA NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

Plakat_5-_vyzva  

Letacek

Podrobnosti viz. Letáček a Plakát_ 5-_ výzva.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že je nutno si znovu požádat úřad práce o úhradu stravování v MŠ ( jen zákonní zástupci pobírající dávky hmotné nouze).

NEPRODLUŽUJE SE AUTOMATICKY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK!!!

Pokud jste si zapomněli požádat, máte druhou možnost v pololetí. Znovu si podejte žádost na úřadu práce. Co nejdříve.