Vítáme vás na našich stránkách

MŠ Okružní 1a/1070

Havířov-Šumbark

je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

 

 

 

Režimová opatření při otevření MŠ od 10.5.2021

MŠ bude otevřena pro všechny děti bez omezení. Platí povinnost 1 doprovázející osoby nosit v prostorách MŠ respirátor a udržovat odstup od ostatních. 

 

MŠ nevydává žádné formuláře k ošetřovnému. Formulář si můžete vyplnit na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-zz

 

Zápis do MŠ

bude probíhat průběžně od 2.května do 16.května 2021.

Formuláře k zápisu si lze vytisknout z webových stránek MŠ (seznam dokumentů na pravé straně), nebo si je lze vyzvednout osobně v MŠ denně od 10:00-11:00 hodin, zvoňte u bočního vchodu z ulice Kochova.

Vyplněné formuláře s lékařským potvrzením můžete odevzdat v MŠ osobně do 16.5.2021 denně od 10:00-11:00 hodin, nebo je lze zaslat poštou, kdy posledním dnem podání je 16.5.2021. Formuláře musí být řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem dítěte.

Součástí žádosti bude kopie rodného listu dítěte.

Při osobním odevzdání formulářů předloží zákonný zástupce doklad totožnosti.Vyplněné formuláře lze také zaslat z osobní datové schránky do datové schránky MŠ kz4krak, nebo zaslat e-mailem na adresu msokruzni@tiscali.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce.

Obědy zdarma do škol

Naše MŠ se opět přihlásila do programu " Obědy do škol " pro školní rok 2021/2022 .

Pokud pobíráte příspěvek hmotné nouze, zajděte se v co nejbližším termínu  přihlásit do tohoto programu na Úřad práce. 

Všichni, kteří měli obědy zdarma v letošním školním roce, se musí znovu zaregistrovat. Neprodllužuje se automaticky!!!!

Informace k placení školného a stravného za měsíc březen,duben 2021

Tyto platby proběhnou až po znovuotevření MŠ, výše školného bude určena podle počtu otevřených dnů.  

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v červenci 2021 + 30.-31.8.2021.

Pokud potřebujete z vážných důvodů v tomto prázdninovém měsíci umístit své dítě do MŠ, zajišťujete si místo v náhradní MŠ U jeslí sami. Do 30.4.2021, aby zde bylo místo pro vaše dítě.

Do 30.4.2021 nahlaste prosím, zda vaše dítě bude navštěvovat MŠ v srpnu 2021. Po tomto termínu budeme do plného počtu přijímat děti z MŠ U jeslí. Děkujeme.