Vítáme vás na našich stránkách

MŠ Okružní 1a/1070

Havířov-Šumbark

je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

 

 

 

Máme volná místa, lze zapsat děti do naplnění kapacity.

Zákonní zástupci zapsaných dětí, kteří neodevzdali vyplněný a potvrzený evidenční list dítěte,  jej musí doručit nejpozději do 26.5.2020.

Pokud tak neučiníte, je možné, že vaše dítě nebude pro školní rok 2020/2021  do naší MŠ přijato.

POZOR ZMĚNA !!!

 

Od 25.05.2020 bude obnoven provoz mateřské školy.

Přednostně budou přijímány předem přihlášené děti s povinnou předškolní docházkou a děti zaměstnaných rodičů.

ORGANIZACE PROVOZU MŠ

MŠ OTEVŘENA  6:00 – 16:00 hod.

VSTUP S DÍTĚTEM DO ŠATNY – DOPROVOD POUZE

 1 OSOBY.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VŽDY V PONDĚLÍ A PO ABSENCI VYPLNÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVÍ DÍTĚTE  - prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte a v rodině, a seznámení s rizikovými faktory . Pokud přivede dítě někdo jiný než zákonný zástupce, dítě nebude přijato (dokument je na webových stránkách MŠ).

Před vstupem do budovy je u dospělého nutná dezinfekce rukou. Dítěti i doprovodu bude měřena tělesná teplota. Dítě ani dospělý nesmí vykazovat příznaky infekce.

Do budovy MŠ vstupuje pouze 1 dospělý a 1 dítě. V budově se zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu.

Dítě si před vstupem do třídy umyje ruce mýdlem.  Ve třídě mu pak pod dohledem učitelky bude aplikován dezinfekční gel na ruce.

Dítě musí mít k dispozici denně dvě čisté roušky v sáčku + jeden sáček na použité roušky.

V budově a areálu školy je povinnost nosit roušku a dodržovat 2 m odstupy.

 

NEPOUŽÍVEJTE KE VSTUPU ZAŘÍZENÍ OTISKŮ PRSTŮ!

 ZVOŇTE

Dlužníci musí mít vyrovnán dluh vůči MŠ !!!

OBĚDY ZDARMA NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

Plakat_5-_vyzva  

Letacek

Podrobnosti viz. Letáček a Plakát_ 5-_ výzva.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že je nutno si znovu požádat úřad práce o úhradu stravování v MŠ ( jen zákonní zástupci pobírající dávky hmotné nouze).

NEPRODLUŽUJE SE AUTOMATICKY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK!!!

 

Uzavření MŠ - červenec + srpen 2020

Z důvodu rekonstrukce - nová okna + zateplení budovy - bude v době hlavních prázdnin naše MŠ uzavřena.

Pokud nutně potřebujete umístit své dítě do MŠ v době od 1.7.-31.8.2020 nahlaste svůj požadavek paní učitelce, školku si zajišťujete sami.

červenec:  MŠ Mládí

srpen:       MŠ U jeslí ( 1.8.-21.8.2020) poslední týden je MŠ uzavřena.

Předání šeku pro naši MŠ od společnosti Lidl

 Foto_predani_darovaciho_seku_ii-

Rádi bychom vás informovali, že v pátek 24. ledna obdržela naše MŠ velký dárek. Od společnosti Lidl  získala 97 950 Kč.
Tato částka byla vybrána díky nákupům, které se uskutečnily během prvního dne otevření nové prodejny Lidl v Havířově v ulici U Nádraží, kam se zákazníci vrátili po 6 měsících.

Za darované peníze nakoupíme venkovní herní prvky pro děti.