Vítáme vás na našich stránkách

MŠ Okružní 1a/1070

Havířov-Šumbark

je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

 

 

 

Máme volná místa, lze zapsat děti do naplnění kapacity.

Prázdninový provoz

MŠ Mládí je v karanténě, provoz v červenci zajišťuje naše školka.

 srpen:       MŠ U jeslí ( 1.8.-21.8.2020) poslední týden je MŠ uzavřena.

Organizace provozu

MŠ OTEVŘENA  6:00 – 16:00 hod.

VSTUP S DÍTĚTEM DO ŠATNY – DOPROVOD POUZE

 1 OSOBY.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE VŽDY V PONDĚLÍ A PO ABSENCI VYPLNÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVÍ DÍTĚTE  - prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte a v rodině, a seznámení s rizikovými faktory . Pokud přivede dítě někdo jiný než zákonný zástupce, dítě nebude přijato (dokument je na webových stránkách MŠ).

Před vstupem do budovy je u dospělého nutná dezinfekce rukou. Dítěti i doprovodu bude měřena tělesná teplota. Dítě ani dospělý nesmí vykazovat příznaky infekce.

Do budovy MŠ vstupuje pouze 1 dospělý a 1 dítě. V budově se zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu.

Dítě si před vstupem do třídy umyje ruce mýdlem.  Ve třídě mu pak pod dohledem učitelky bude aplikován dezinfekční gel na ruce.

Dítě musí mít k dispozici denně dvě čisté roušky v sáčku + jeden sáček na použité roušky.

V budově a areálu školy je povinnost nosit roušku a dodržovat 2 m odstupy.

 

NEPOUŽÍVEJTE KE VSTUPU ZAŘÍZENÍ OTISKŮ PRSTŮ!

 ZVOŇTE

Dlužníci musí mít vyrovnán dluh vůči MŠ !!!

OBĚDY ZDARMA NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

Plakat_5-_vyzva  

Letacek

Podrobnosti viz. Letáček a Plakát_ 5-_ výzva.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že je nutno si znovu požádat úřad práce o úhradu stravování v MŠ ( jen zákonní zástupci pobírající dávky hmotné nouze).

NEPRODLUŽUJE SE AUTOMATICKY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK!!!