Vítáme vás na našich stránkách

 

      

 

Nový způsob omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ

V šatnách jsou pro vás nachystané omluvné sešity s prupiskou. Do těchto sešitů budete zapisovat plánovanou nepřítomnost dětí (datum,jméno a příjmení dítěte,důvod nepřítomnosti,podpis)

Děti se omlouvají den předem do 15.00 hodin. Pouze ve vyjímečných případech kdy dítě onemocní během víkendu, tak v pondělí do 7.30 hodin.

Pokud dítě onemocní během týdne, omlouváte sms zprávou do 7.30 hodin.

1.třída             602 516 703

 2.+3. třída       602 516 692

Nejlépe SMS -nutno uvést jméno a příjmení dítěte(SMS si uložte,po návratu do školky si ověřte,zda je vaše dítě opravdu omluvené)

UPOZORNĚNÍ

P.učitelky neomlouvají obědy!! Nepřítomnost musíte současně nahlásit i p.vedoucí školní jídelny   596 881 458 (školní jídelna)

Neodhlášenou stravu budete muset zaplatit.

Omlouváte dítě také den předem do 15.00 hodin,v pondělí a při nemoci do 7.30 hodin.

Zvýšení cen stravného od 1.9.2017

Zvýšení ceny stravného

Od září 2017 zvyšujeme cenu stravného z důvodu zdražování potravin, zvýšení DPH, zpestření a zkvalitnění stravy pro děti.

 Stravné děti 3 – 6 let celodenní

Přesnídávka       8,-

Oběd                 18,-

Svačina               6,- 

                         32,-

 Stravné děti 3 – 6 let polodenní

Přesnídávka       8,-

Oběd                 18,-

                          26,-

 

Stravné děti 7-leté celodenní

Přesnídávka       8,-

Oběd                 19,-

Svačina              6,-

                          33,-

Vedoucí školní jídelny

Lukoszová Barbora