Vítáme vás na našich stránkách

Přejeme vám všem příjemné prožití prázdnin s vašimi dětmi.

Nezapomeňte si odnést všechny věci ze šaten.

V červenci budou chodit do MŠ jen nahlášené děti, obědy v tomto měsíci nejsou zdarma!!!!!

  

 

 

 

Obědy zdarma pro děti

Nepřehlédněte!!!!!

Ve školním roce 2018-2019 bude naše MŠ opět zapojená do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Podmínky zapojení do programu:

- dítě 3-15 let z rodin v hmotné nouzi

- oběd musí být sněden v MŠ- nejedná se o finanční podporu rodiny,ale pomoc je poskytována přímo a pouze dítěti

Informujte se, prosím, u místně příslušné pobočky Úřadu práce, kde jste v evidenci, o možnosti registrace vašeho dítěte do tohoto programu.

Bc.Světluše Svobodová, ředitelka MŠ