Vítáme vás na našich stránkách

  ...(číst dále)

Obědy do škol - upozornění pro rodiče!!! ( obědy zdarma)

Upororňujeme rodiče a zákonné zástupce, že se lze zapojit  do projektu ,,Obědy do škol" pro II. pololetí ( tj. pro nové, dosud nezapojené děti).

Pokud budete vyřizovat dávky v hmotné nouzi v lednu, informujte se na tuto možnost.

Sběr papíru

Žádáme rodiče, pokud máte možnost, můžete do MŠ nosit svázaný starý papír. Výtěžek bude použit pro vaše děti. Nejlepší sběrači budou odměněni malou odměnou na konci školního roku.

Sběr plastových víček z láhví

Pokud máte možnost, můžete sbírat plastová víčka do připravených krabic v šatnách jednotlivých tříd.

Režimová opatření při otevření MŠ od 2.8.2021

  ...(číst dále)