Pracovní doba paní vedoucí školní jídelny

OD LEDNA SE MĚNÍ PRACOVNÍ DOBA PANÍ VEDOUCÍ ŠJ

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN BUDE OD 8,00 – 11,15 HODINY

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN BUDE OD 12,00 – 15,00 HODINY

V TĚCHTO DNECH MŮŽETE ZAPLATIT STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NEJPOZDĚJI DO 15. DNE V MĚSÍCI. DOKLAD HMOTNÉ NOUZE MUSÍ BÝT DOLOŽEN DO 15.DNE V MĚSÍCI!!