Pracovní doba paní vedoucí školní jídelny

PLATBA V HOTOVOSTI V KANCELÁŘI VEDOUCÍ ŠJ

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN BUDE OD 12,00 – 15,00 HODINY

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN BUDE OD 8,00 – 11,00 HODINY

V TĚCHTO DNECH MŮŽETE ZAPLATIT STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NEJPOZDĚJI DO 20. DNE V MĚSÍCI. DOKLAD HMOTNÉ NOUZE MUSÍ BÝT DOLOŽEN DO 15.DNE V MĚSÍCI!!