Pracovní doba paní vedoucí školní jídelny

PLATBA V HOTOVOSTI V KANCELÁŘI VEDOUCÍ ŠJ

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN  OD 12:00 – 15:00 HODIN

KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN  OD 8:00 – 11:00 HODIN

V TĚCHTO DNECH MŮŽETE ZAPLATIT STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NEJPOZDĚJI DO 20. DNE V MĚSÍCI.

DOKLAD HMOTNÉ NOUZE MUSÍ BÝT DOLOŽEN DO 15.DNE V MĚSÍCI!!