Placení stravného a školného

Placení stravného a školného: vždy první pracovní den v měsíci – v hotovosti. První platba školného a stravného proběhne v den nástupu dítěte do MŠ.

V případě požadavku na osvobození od placení školného se rodiče obrátí na ředitelku MŠ.