Organizace

Činnost mateřské školy vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání.

Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Havířov.

Právní forma: příspěvková organizace.

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem od 6:00 do 16:00 hod.

Poskytujeme předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 7 let, vyjímečně mohou děti zahájit docházku i dříve.

Kapacita mateřské školy je 75 dětí.

Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku, přání rodičů či samotných dětí s přihlédnutím k jejich věku.

Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.463/2011 Sb., o školním stravování, kterou se mění vyhláška č. 107/2008 Sb. se mění finanční limit od 1.1.2012 na nákup potravin. Od 1.9.2019 zvyšujeme cenu stravného z důvodu zdražování potravin, zvýšení DPH, zpestření a zkvalitnění stravy pro děti.

Ceny oběda odpovídají finančním limitům na nákup potravin dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb.

Ceny stravného
  děti 2-6-let celodenní   děti 7-leté celodenní
Přesnídávka          8,-                              8,-
Oběd        21,-                            23,-
Svačina          6,-                              6,-
Celkem Kč        35,-                          37,-

V ceně oběda je započítán pitný režim na celý den v hodnotě 3,- Kč.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí ve školním roce 2020/2021 - 350 Kč/měsíc. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky hmotné nouze, je po písemné žádosti od úplaty osvobozen.

Za děti s povinnou předškolní docházkou se úplata nehradí.

Zákonný zástupce dokládá každý měsíc do 15. dne  doklad o hmotné nouzi!!!