Nabízíme

 • Nabízíme tiché, klidné prostředí s individuálním přístupem ke každému dítěti, a to ve spolupráci s rodiči.

 • Rodiče si mohou se svým dítětem v MŠ pobýt a seznámit se se způsobem práce ve třídě.

 • Pořádáme dny plné her, celodenní, polodenní tématické výlety ( Zoo, Loutkové divadlo v Ostravě, Svět techniky v Ostravě Vítkovice...)

 • Pravidelně s dětmi navštěvujeme stáj Václav v Havířově Suché, děti zde jezdí na koni

 • Děti ze třídy Šikulky navštěvují  tělocvičnu při ZŠ Žákovská, kde cvičí pod vedením svých p.učitelek 

 • Naše MŠ spolupracuje se ZŠ Školní, ZŠ Jarošova, Městským kulturním střediskem (MKS) a ZUŠ.

 • Aktivně se zúčastňujeme výtvarných soutěží.

 • Využíváme nabídky ekologického sdružení VITA pro předškolní děti 

 • Pořádáme společné akce s rodiči např. setkání s rodiči u vánočního stromečku, oslavy . Dne matek a Dne dětí s programem a pohoštěním, odpoledne plné her a vyrábění

 • Ve třídě Šikulky je nainstalována  interaktivní tabule - příprava na vzdělávání ve škole

 • Děti mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti v různých činnostech během dne:

 • oblast výtvarná - různé výtvarné techniky, práce s keramickou hlínou, glazurami + následné vypálení ve vypalovací peci

 • oblast dramatická - jsme zapojeni do akce  "Celé Česko čte dětem", naši MŠ pravidelně navštěvují divadelní společnosti s představením pro děti

 • oblast hudební - v každé třídě je klavír, děti se učí zpívat za doprovodu učitelky a zároveň hrají na orffovy hudební nástroje

 • Nabízíme kurz základů anglického jazyka, zohledňujeme zájem rodičů

 • Pravidelně cvičíme na balančních míčích.

 • Mlsné jazýčky dětí uspokojíme chutnou a zdravou stravou z naší školní kuchyně, která prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí, tak aby vyhovovala těm nejpřísnějším normám Evropské unie.

 • Jsme zapojeni do programu obědy do škol zdarma.

 • Zejména při odpoledním odpočinku využíváme přístroj na čistění vzduchu.

 • Předškoláci se účastní preventivního programu - předcházení patologickým jevům (10 lekcí )

 • Děti se zúčastňují předplaveckého výcviku v plavecké škole Delfínek